Drugi Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego. Rozważanie z 26 grudnia 2020

„W Chrystusie zaświecił nowy wiek, wiek Boży. Chrystus narodzony w Betlejem dał światu nowy początek […] Jezus nie był fragmentem prawdy Bożej, lecz całą prawdą. W Nim Bóg objawił się w całej swej pełni”  – mówiła diakon Małgorzata Gaś w czasie nabożeństwa w Drugi Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 2020. 

Kazanie: Hbr 1, 1-4(5-14)