Druga niedziela przed Postem, Sexagesimae, rozważanie z 7 lutego 2021 r

Tekst kazalny: Łk 8, 4 – 8 (9 – 15) 

„[…] jeżeli jest to Słowo Boga, to znaczy, że musimy zawsze poznawać, czym ono jest, czym ma być w naszym życiu, jaka jest jego wartość, sens, istota. I zawsze musimy stać pod tym Słowem, poddać się Jemu, a nie być panami tego Słowa”.

Ks. Piotr Gaś