Druga niedziela po Epifanii, rozważanie z nabożeństwa z 17 stycznia 2021

„Woda często była symbolem starotestamentowym, wino jest znakiem miłości, miłości Boga do ludu, Oblubieńca do Oblubienicy. To jest sięganie do starotestamentowego obrazu miłości między Bogiem, a ludem, który jest oblubienicą” – mówił ks. Piotr Gaś rozważając tekst kazalny z Ewangelii Jana 2, 1-11