Archiwum kategorii: Podcasty

Poranek ze Słowem na 5 lutego

Od śmierci [ocaliłeś] duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia.

Ps 56,14

Wtem zjawił się anioł Pański i światłość zajaśniała w celi; trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: Wstań prędko! I opadły łańcuchy z jego rąk.

Dz 12,7

Poranek ze Słowem na 3 lutego 2021

Czy człowiek może uczynić sobie bogów?

Jr 16,20

Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.

1 J 5,20

Poranek ze Słowem na 2 lutego 2021

Moje słowo nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.

Iz 55,11

Dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa.

Dz 4,29-30