Archiwum kategorii: Podcasty

Poranek ze Słowem na 25 lutego 2021

Bóg (…) schronieniem moim i ucieczką moją, wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia.

2 Sm 22,3

Jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rz 8,38-39

Morgens mit der Bibel 23.02.2021

Jes 6,8

Danach hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich!

2 Kor 5,20

Wir sind also Gesandte an Christi statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen!

Poranek ze Słowem na 22 lutego 2021

Anna modliła się: Panie Zastępów! Jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy.

1 Sm 1,11

Rzekła Maria: Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej.

Łk 1,46-48

Rozważanie z nabożeństwa w niedzielę Invocavit, w pierwszą niedzielę pasyjną, 21 lutego 2021 roku.

Tekst kazalny: J 13, 21-30

„[…] jeśli nawet poprzez swoją historię jako członkowie kościoła jesteśmy obciążeniem dla Boga i wspólnoty, to Bóg się nie odwraca od człowieka. […] Co nie oznacza, że Bóg toleruje zło. Co nie oznacza, że Bóg nie odrzuca zła. Odrzuca zło, ale nie odrzuca tego, który zbłądził i popełnił grzech”. 

Ks. Piotr Gaś