Archiwum kategorii: Podcasty

W poszukiwaniu Słowa: niedziela, 28 lipca 2019

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 28 lipca 2019

Słowa czytania z Pierwszego listu św. Piotra do Rzymian rozważa ks. Piotr Gaś.

Całe nabożeństwo dostępne w formie wideo pod tym linkiem

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 21 lipca 2019

„I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc”.

W poszukiwaniu Słowa, 21 lipca 2019

Tak zaczyna się fragment Ewangelii wg św. Mateusza, na którym ksiądz Włodzimierz Nast oparł rozważanie na tę niedzielę.

Zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu.

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć to nabożeństwo informacja: można to zrobić klikając w link

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 7 lipca 2019 roku

„Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy tę służbę.”

W poszukiwaniu Słowa, 7 lipca 2019 roku

Ksiądz Włodzimierz Nast rozważa dla nas słowa zapisane w Pierwszym Liście do Tymoteusza.

A dla lubiących wideo, całe nabożeństwo. Wystarczy kliknąć

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 9 czerwca 2019

„Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”. Ten fragment Ewangelii św. Jana będzie towarzyszył w tym tygodniu. I on będzie bohaterem tego odcinka podcastu: „W poszukiwaniu Słowa”.

W poszukiwaniu Słowa, 9 czerwca 2019

J, 14, 15. Posłuchajcie rozważania, które prowadzi ks. Piotr Gaś.

Całość nabożeństwa, w formie wideo, jest dostępna pod tym linkiem

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 2 czerwca 2019

Drogę, na którą wyruszamy „w poszukiwaniu Słowa” rozpoczynamy od rozważania opartego na Liście do Efezjan: „Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku […]”.

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 2 czerwca 2019

Kliknij i posłuchaj kazania, które wygłosił ks. Piotr Gaś.

Ef, 3 14-16

Całe nabożeństwo do obejrzenia po kliknięciu w ten link