Archiwum kategorii: Podcasty

Rozważanie z nabożeństwa w Trzecią Niedzielę Pasyjną, niedzielę Oculi, 7 marca 2021

Tekst kazalny: Ef 5, 1-2.8-9 

„[…] to pytanie Boże „co tutaj robisz?” nie jest wypominaniem […].  Jest postawione, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy dalej uczyć ze swoim życiem? Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam na to, że oglądanie się za siebie może być czasem pomocne, by zrozumieć to, dlaczego jesteśmy tu i teraz, ale ono nie jest rozstrzygające dla naszego dziś i jutro” – przypomina ks. Piotr Gaś

Poranek ze Słowem na 4 marca 2021

Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

Jr 29,11

Upodobał sobie Bóg, żeby w Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

Kol 1,19-20

Poranek ze Słowem na 3 marca 2021

Rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam.

1 Mż 2,18

Gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.

J 19,26-27