Archiwum kategorii: Podcasty

Pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim, 27 grudnia 2020.

„Niezwykły obraz: doświadczony Symeon, człowiek, który ma niemal całe życie za sobą […] trzyma maleńkie, bezradne dziecko na rękach i o tym dziecku mówi: to jest Zbawienie Izraela […]. Przez to dziecko Jahwe odsłania swoją dobroć, swoją miłość do nas i swoją moc” – mówił dziś ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. 

Tekst kazalny: Ewangelia Łukasza 2, 25-38 

Drugi Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego. Rozważanie z 26 grudnia 2020

„W Chrystusie zaświecił nowy wiek, wiek Boży. Chrystus narodzony w Betlejem dał światu nowy początek […] Jezus nie był fragmentem prawdy Bożej, lecz całą prawdą. W Nim Bóg objawił się w całej swej pełni”  – mówiła diakon Małgorzata Gaś w czasie nabożeństwa w Drugi Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 2020. 

Kazanie: Hbr 1, 1-4(5-14)

Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego 2020

„Siostry i Bracia, nasze życie przypomina o upadku, nasze dokonania […] przypominają, jak daleko odeszliśmy od Pana. Ale to co Bóg czyni, do czego Bóg nas zaprasza, droga, którą On proponuje, pokazuje jak wiele może się zmienić i zmienia, jeśli żyjemy według […] Bożego Ducha” – mówił ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w Wigilię Narodzenia Pańskiego 2020. 

Tekst kazalny: Księga Izajasza 12, 1 – 10