Archiwum kategorii: Podcasty

W poszukiwaniu Słowa

Czy ręka Pana jest za krótka? 4 Mż 11,23

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. (…) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Mt 6,28-29.31

Poranek ze Słowem na 30 kwietnia 2020

Dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Ps 73,1

Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. 1 J 3,21-22

26 kwietnia 2020, rozważanie z nabożeństwa wieczornego

„Bycie owcą wymaga poddania, posłuszeństwa, słuchania, pójścia za. Wymaga skupienia na tym, który przewodzi. Wydaje się, że to mniej wdzięczna rola, ale tylko do czasu” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu w czasie wieczornego nabożeństwa. 

Tekst kazalny: 1P 2, 21b-25

Nabożeństwo można obejrzeć na kanale Luteranie w Warszawie

Poranek ze Słowem na 25 kwietnia 2020

Pan znów radować się będzie twoją pomyślnością, jak radował się twoimi ojcami. 5 Mż 30,9

Jezus mówi: Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. J 15,10-11