Archiwum kategorii: Podcasty

Poranek ze Słowem na 15 marca 2021 – diakon Małgorzata Gaś

Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy.

Dn 3,17-18

Nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.

Dz 4,20

Rozważanie z nabożeństwa pasyjnego, piątek, 12 marca 2021

Tekst kazalny: Ewangelia Łukasza 22, 39-46

„Dzisiaj wyobrażamy sobie uczniów śpiących w ogrodzie Getsemani. Jest w nas pokusa, by ich mocno skrytykować. Ale zechciejmy sobie zadać pytanie, czy i mnie Jezus nie musi obudzić ze snu, bo nie dostrzegam tego, co naprawdę ważne? […] Bo nie zajmuję się tym, co najważniejsze?” – pytała diakon Małgorzata Gaś.