Archiwum kategorii: Podcasty

Rozważanie pasyjne, 27 marca 2020

Dzisiejsze rozważanie pasyjne ks. Piotr Gaś otworzył pytaniem:

„Czy Judasz urodził się po to, by być zdrajcą?” Odpowiada na to pytanie w sposób zdecydowany: „Judasz narodził się po to, by doznać – tak jak każdy: Szymon Piotr, Tomasz, Mateusz, Jan i wielu innych – by doznać mocy miłości Zbawiciela. Jeśliby tylko chciał sięgnąć po ten ratunek, mógł zupełnie inaczej przeżyć swoją drogę z Chrystusem”. 

Tekst: Mk 14, 43-52

Zapraszamy do wysłuchania całości rozważania w naszym podcaście! Zachęcamy do obejrzenia nabożeństwa na YouTube.

Poranek ze Słowem, 27 marca 2020

Piątek, 27 marca 2020

Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania. Jr 17,9-10

Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. 1 J 3,19-20

Poranek ze Słowem, 25 marca 2020

Przepraszamy za opóźnienie spowodowane awarią.

Środa, 25 marca 2020

Dzień Zwiastowania Marii Pannie

O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie! Iz 29,16

Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. 1 P 5,5

Poranek ze Słowem, 24 marca 2020

Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Ps 145,17

Dlatego i my (…) nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Kol 1,9

Poranek ze Słowem, 23 marca 2020

Rozpoczynamy nasz nowy cykl – Rozważania poranne. Każdego dnia będziecie mogli wysłuchać rozważań prowadzonych przez duchownych z parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie.

Poniedziałek, 23 marca 2020


Ty jedynie jesteś Panem! Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co jest na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ne 9,6

Bóg nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. Dz 14,17

Wszystkie cytaty pochodzą z projektu „Biblia na co dzień” www.biblianacodzien.pl

Uwaga: z racji epidemii koronawirusa nagrań dokonujemy w warunkach domowych. Stąd – może nienajlepsza jakość techniczna. prosimy o wyrozumiałość:)

W poszukiwaniu Słowa, nabożeństwo wieczorne, niedziela 22 marca 2020

Wieczorne rozważanie Słowa Bożego ks. Piotr Gaś oparł na haśle z „Biblii na co dzień”, przewidzianym na niedzielę 22 marca 2020: „W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania”. List do Kolosan, 2,3 

 „Skarby mądrości i poznania, które są w Chrystusie – jak mówi Paweł – są ukryte. Trzeba je znaleźć, odkryć. W jaki sposób? Tak jak Bóg tego chce. […] Trzeba stanąć z pustymi rękami przed Bogiem. Trzeba niejako zaprzeczyć wszystkim swoim dotychczasowym doświadczeniom i trzeba posłuchać Chrystusa, który do nas mówi z kart Ewangelii”. 

Zapraszamy do wysłuchania całości rozważania w naszym podcaście! 

Nabożeństwo można zobaczyć na kanale „Luteranie w Warszawie”.

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 22 marca 2020, ks. Piotr Gaś

„Pozwólmy, by Bóg nas nadal prowadził i by mógł na przeprowadzić. Pozwólmy mu na to. […] Bóg chce byśmy posłuchali, wysłuchali, byśmy polegali na jego Słowie i poszli drogą, którą on przed nami otwiera” – mówił ks. Piotr Gaś w kazaniu opartym na czytaniu ze Starego Testamentu. 

Zapraszamy do wysłuchania całości rozważania w naszym podcaście! 

Przypominamy także, że nabożeństwo można zobaczyć na wideo. Nasz kanał na YouTube: Luteranie w Warszawie.

Tekst kazalny: Iz 66,10-14

Rozważanie pasyjne, 20 marca 2020, diakon Małgorzata Gaś

Diakon Małgorzata Gaś kontynuuje rozważanie pasyjne oparte na Ewangelii św. Marka, rozdział 14, wersy 32 – 42.

” Wciąż śpicie? – pyta Pan Jezus mnie i Ciebie. 

Musi tak pytać zawsze wtedy, gdy nie doceniamy powagi sytuacji i niebezpieczeństw, jakie nam grożą. Nam i naszemu otoczeniu „.

Zapraszamy do wysłuchania całości rozważania w naszym podcaście oraz do obejrzenia zapisu nabożeństwa na YouTube.