Archiwum kategorii: Podcasty

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 9 września 2020

„Bóg ma swój plan działania i patrzy na nas jak na swoje narzędzia, bez oceniania ludzkimi kategoriami. […] Tradycja, uwarunkowania, które są nie do przeskoczenia, bariery, które zbudowaliśmy, cementujemy, tak jakby to od nich zależała nasza wiara, nasze relacje z Bogiem. Tak zawsze było, a więc inaczej być nie może. Czasami jest nam to na rękę – mówił ks. Łukasz Ostruszka 

Tekst kazalny:   Jr 1,4-10

Całość nabożeństwa znajdziecie na serwisie YouTube, pod tym linkiem.

Poranek ze Słowem na 8 sierpnia 2020

Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Ps 25,15

Paweł napisał: Módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. 2 Tes 2,1-3

2 Tes 2,1-3

Morgens mit der Bibel 4.08.2020

Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Ps 26,12


Wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. 1Kor 14,26