Archiwum kategorii: Podcasty

Poranek ze Słowem na 14 sierpnia 2020

Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Ps 73,25

Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. J 6,67-69

Morgens mit der Bibel 14.08.2020

Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ps 73,25

Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes. Joh 6,67-69

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 9 września 2020

„Bóg ma swój plan działania i patrzy na nas jak na swoje narzędzia, bez oceniania ludzkimi kategoriami. […] Tradycja, uwarunkowania, które są nie do przeskoczenia, bariery, które zbudowaliśmy, cementujemy, tak jakby to od nich zależała nasza wiara, nasze relacje z Bogiem. Tak zawsze było, a więc inaczej być nie może. Czasami jest nam to na rękę – mówił ks. Łukasz Ostruszka 

Tekst kazalny:   Jr 1,4-10

Całość nabożeństwa znajdziecie na serwisie YouTube, pod tym linkiem.

Poranek ze Słowem na 8 sierpnia 2020

Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Ps 25,15

Paweł napisał: Módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. 2 Tes 2,1-3

2 Tes 2,1-3