Archiwum kategorii: Podcasty

Poranek ze Słowem na 21 sierpnia 2020

Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów. Iz 47,13

Przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Mt 18,1-3

Morgens mit der Bibel 18.08.2020

Ps 100,5: Der HERR ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. 

Tit 3,4-5: Als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig – nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit.

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 16 sierpnia 2020

„Dlaczego […] tak bardzo i tak często chcemy oceniać innych? Stwierdzać, że ktoś jest dalej albo bliżej Boga? Dlaczego ulegamy tej strasznej pokusie, żeby zamiast napominać siebie w pokorze i cierpliwości […] i wykluczamy, potępiamy innych?”- pytał dziś ks. Łukasz Ostruszka 

Tekst kazalny: Rz 11, 25-32

Całe nabożeństwo w formie wideo na YouTubie.