Archiwum kategorii: Podcasty

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 30 sierpnia 2020

„Paweł skłóconym duszpasterzom w Koryncie i zborowi, którym się podzielił przypomina, że […] jak długo jest rwały fundament, to zawsze można odbudować wszystko, od początku. Fundamentem jest Chrystus”  – mówił na niedzielnym nabożeństwie ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny:  1 Kor 3, 9-17

Nabożeństwo w formie wideo znajdą Państwo pod tym linkiem:

Poranek ze Słowem na 29 sierpnia 2020

Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. 2 Krn 32,24-25

Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu. Łk 17,15-16

Poranek ze Słowem na 26 sierpnia 2020

Obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Iz 43,24-25

Was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. Kol 1,21-22

Poranek ze Słowem na 24 sierpnia 2020

Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Ps 23,5

Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: Na cóż ta strata olejku? Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Mk 14,3-4.6

Morgens mit der Bibel 24.08.2020

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Ps 23,5:

Als Jesus in Betanien war im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Jesus aber sprach: Lasst sie! Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Mk 14,3-4+6

„Chcecie być pewni drogi, którą idziecie? Uczcie się słów Chrystusa”  – mówił na niedzielnym nabożeństwie ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: Łk 18, 9 – 14 

Całość nabożeństwa na YouTube.