Archiwum kategorii: Podcasty

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 6 września 2020

„Niech to dzisiejsze rozmyślanie Słowa Bożego uświadomi nam, że żyjąc sprawami Królestwa Bożego i naszego zbawienia – czymś, co jest pierwszoplanowe i najważniejsze – jednocześnie żyjemy tu i teraz” – przypominał na niedzielnym nabożeństwie ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny:  Kazanie: Dz 6, 1-7

Całe nabożeństwo znajduje się w serwisie YouTube, pod tym linkiem

Poranek ze Słowem na 1 września 2020

Stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów. Iz 11,10

Zaraz, kiedy Jezus wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Mk 1,10-11