Archiwum kategorii: Podcasty

Morgens mit der Bibel 18.08.2020

Ps 100,5: Der HERR ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. 

Tit 3,4-5: Als aber erschien die Freundlichkeit und die Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig – nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit.

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 16 sierpnia 2020

„Dlaczego […] tak bardzo i tak często chcemy oceniać innych? Stwierdzać, że ktoś jest dalej albo bliżej Boga? Dlaczego ulegamy tej strasznej pokusie, żeby zamiast napominać siebie w pokorze i cierpliwości […] i wykluczamy, potępiamy innych?”- pytał dziś ks. Łukasz Ostruszka 

Tekst kazalny: Rz 11, 25-32

Całe nabożeństwo w formie wideo na YouTubie.

Poranek ze Słowem na 14 sierpnia 2020

Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Ps 73,25

Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. J 6,67-69

Morgens mit der Bibel 14.08.2020

Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ps 73,25

Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes. Joh 6,67-69