Archiwum kategorii: Podcasty

Poranek ze Słowem na 6 października 2020

Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski – mówi Wszechmocny Pan. Ez 39,29

Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 1 Kor 12,4-7

Niedziela ze Słowem na 4 października 2020

https://soundcloud.com/wposzukiwaniuslowa/niedziela-ze-slowem-na-4-pazdziernika-2020

„Jakie wzorce, jakie przykłady przekazujemy następnym pokoleniom? Czy nasze dzieci […] uczą się od nas chciwości i zachłanności? Czy uczymy ich takiej postawy w życiu, w którym głosimy, że po nas choćby potop, byle nam było dobrze?” – pytał w dzisiejszym rozważaniu ks. Piotr Gaś.

W poszukiwaniu Słowa na 28 września 2020

Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się. Kz 12,1

Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz! J 1,45-46