Archiwum kategorii: Podcasty

Poranek ze Słowem na 4 maja 2020

Ci, których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa! (…) Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego i za jego cuda dla synów ludzkich. Ps 107,3.8

Oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Łk 14,22-23

Niedziela, 3 maja 2020, rozważanie z nabożeństwa porannego

„Nie jesteśmy najważniejsi, choć pięknie stworzeni. Nie jesteśmy najmądrzejsi, choć potrafimy myśleć i dokonywać rzeczy wspaniałych […] i nie jesteśmy wieczni, choć żyjemy” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu w czasie niedzielnego nabożeństwa. 

Tekst kazalny: J 15, 1-8

Całe nabożeństwo na naszym kanale YouTube: Luteranie w Warszawie.

W poszukiwaniu Słowa

Czy ręka Pana jest za krótka? 4 Mż 11,23

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. (…) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Mt 6,28-29.31

Poranek ze Słowem na 30 kwietnia 2020

Dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Ps 73,1

Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. 1 J 3,21-22

26 kwietnia 2020, rozważanie z nabożeństwa wieczornego

„Bycie owcą wymaga poddania, posłuszeństwa, słuchania, pójścia za. Wymaga skupienia na tym, który przewodzi. Wydaje się, że to mniej wdzięczna rola, ale tylko do czasu” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu w czasie wieczornego nabożeństwa. 

Tekst kazalny: 1P 2, 21b-25

Nabożeństwo można obejrzeć na kanale Luteranie w Warszawie