Archiwum kategorii: Podcasty

W poszukiwaniu Słowa, Epifania 2020, ks. Piotr Gaś

w poszukiwaniu Słowa 6 stycznia 2020

„Siostry i Bracia, skupię się dzisiaj na w sumie mało spektakularnym wątku w czytaniach” – tak zaczyna swoje rozważanie Pisma ks. Piotr Gaś, który mówi dalej w kazaniu: – „[…] To, co odsłania apostoł pokazuje, iż Bóg wybierając jako swój lud Izrael, nie zapomniał o innych ludach świata. […] To wszystko działo się w czasie. Musiało być i jest – nazwane, ale nie po to, by dzielić, nie po to, by jednych wywyższać kosztem innych, ale by uporządkować Boży plan, który dzieje się na przestrzeni wieków”. 

Tekst kazalny: List do Efezjan 3, 1-7
Pełne nabożeństwo z kościoła Św. Trójcy w Warszawie na YouTubie.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 5 stycznia 2020, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 2 stycznia 2020

„Jak znaleźć kierunek w czasach zamętu, w czasach niepokoju? Jak określić swoją pozycję i wybrać właściwą drogę w takim czasie?” – pyta ks. Piotr Gaś, który – szukając odpowiedzi – sięga zarówno do księgi Izajasza jak i do tekstu dzisiejszej Ewangelii Łk 2,41-52

Tekst kazalny: Iz 61,1-3(4.9)10.11
Dzisiejsze nabożeństwo, w wersji wideo, do obejrzenia na YouTube.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus, 1 stycznia 2020

W poszukiwaniu Słowa, 1 stycznia 2020

„To jest rok darowany nam przez Pana. Mamy z ufnością, wdzięcznością i radością wejść w ten rok. A jednocześnie jesteśmy zachęceni do tego, byśmy przyjmowali każdą chwilę tego roku tak, jak Bóg chce: z wdzięcznością i dziękczynieniem” – tak mówił dzisiaj, w Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus, ks. Piotr Gaś, który rozważał dla nas fragment Listu do Galatów.

Tekst kazalny: List do Galatów 4, 4-7

Nabożeństwo z kościoła Św. Trójcy w Warszawie, do obejrzenia na wideo pod tym linkiem.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, 31 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

„W swojej refleksji i w swoim byciu w tym świecie zapędzamy się czasem i – nie widząc własnego siania chwastów – próbujemy przedwcześnie czynić żniwo.

Sądzić, rozsądzać, wyrywać.

Nie zawsze będąc w tym wierni duchowi Bożemu. Potrzebujemy takiego przywołania nas do porządku, do czujności, do Bożej wrażliwości i przypomnienia, że nie tyle chodzi o to byśmy byli panami, władcami, co wiernymi sługami Pana Wszechświata, Pana Żniwa, i cierpliwie czekali na ten moment, gdy sam Bóg oddzieli to, co dobre od złego” – mówił w ostatnim nabożeństwie w 2019 roku ks. Piotr Gaś, rozważając fragment z Ewangelii Mateusza.

Wszystkie teksty liturgiczne i kazalne: Kz 3,1-15; Mt 13,24-30; Hbr 13,8-9b

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 29 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 29 grudnia 2019

„Skończył się czas przemądrzałego gadania o Bogu i przemądrzałego wyjaśniania Bożych dróg. Hiob ma świadomość, że choć wolno mu pytać, to on, Hiob, potrzebuje Bożego pouczenia, a nie odwrotnie.
Bóg nie potrzebuje doradztwa człowieka, pouczania człowieka, Bóg nie potrzebuje nawet naszej obrony, kiedy świat spiera się z Bogiem i oskarża Boga” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu opartym na czytaniu starotestamentowym z Księgi Hioba.

Teksty liturgiczne i kazalne: 1 J 1,1-4; Łk 2,(22-24)25-38(39.40); Hi 42,1-6

Całe nabożeństwo do zobaczenia pod tym linkiem.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce na małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, święto Narodzenia Pańskiego 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 25 grudnia 2019

„[…] Mamy dorastać nie do jakiegoś naszego wyobrażenia, co ma być światłością i dobrem, ale mamy dorastać do tej miary dobra i światła, które jest nam dane w Chrystusie. Bóg przyjął nas jako swoją własność i Bóg chce byśmy żyli jako jego dzieci w tym świecie […]”. 

Rozważanie Słowa Bożego na pierwszy dzień Świąt Narodzenia Pańskiego, oparte na Liście do Tytusa, 3 rozdział, wersy 4-7,  prowadzi ks. Piotr Gaś. 

Całość nabożeństwa w naszym serwisie na YouTube.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce na małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

https://www.linde.waw.pl/


W poszukiwaniu Słowa, wigilia Bożego Narodzenia 2019

W poszukiwaniu Słowa, wigilia Bożego Narodzenia 2019

„[…] Świątynia zaistniała, ale wiemy z historii, że znowu została zburzona. I wydaje się, że to, co miało być ocaleniem i stawało się nadzieją, także w czasach Jezusa, legło gdzieś w gruzach. Izrael znowu przestał istnieć, został rozproszony.
Czy proroctwo Pana spełnia się zatem?
Czy warto polegać na proroctwie Pana?
Czy Bóg zawiódł znowu?
Czy Bóg bawi się naszymi drogami i losami?
Czy Bóg faktycznie wyrywa, ocala, ratuje?”

O tym jak i czy sprawdzają się słowa proroków mówi ks. Piotr Gaś w swoim rozważaniu, w wigilię Bożego Narodzenia. Kazanie oparte jest na słowach z Księgi Ezechiela, z rozdziału 37, wersy od 24.

Nabożeństwo w wersji wideo na naszym kanale YouTube.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce na małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 22 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 22 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

„Apostoł Pański Paweł uczy zbór na nowo rozumienia pewnych pojęć, wartości, które Bóg przed nami otwiera. I robi to w dość specyficzny sposób: ucząc na nowo rozumienia słowa „tak” […] i słowa „nie” – mówi w rozważaniu Listu do Koryntian ks. Piotr Gaś, który pyta swoje zbór: „Znacie to słowo?”

Teksty liturgiczne i kazalne na czwartą niedzielę Adwentu, to: Iz 62,1-5; Łk 1,(26-38)39-56; 2 Kor 1,18-22

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 22 grudnia 2019, diakon Małgorzata Gaś

„Nawet Mojżesz próbował uchylić się od podjęcia misji wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Sądzę, że tym bardziej godna podziwu jest postawa Marii, która może być dla nas wzorem posłuszeństwa wobec Boga.
Bóg powierza jej wypełnienie ważnego zadania w jego planach wobec ludzkości i Maria od razu się zgadza, bo chce być Bogu posłuszna” – mówiła w rozważaniu Słowa Bożego diakon Małgorzata Gaś.

Teksty liturgiczne i kazalne na czwartą niedzielę Adwentu, to: Iz 62,1-5; Łk 1,(26-38)39-56; 2 Kor 1,18-22

Całe nabożeństwo na naszej stronie w serwisie YouTube.

„Nie lękajcie się!” – życzenia na święta Bożego Narodzenia

Życzenia bożonarodzeniowe, ks. Piotr Gaś

Zapłonęła już czwarta świeca w wieńcu adwentowym. Boże Narodzenie już blisko.

O wolności od lęku, świetle świecy i świetle Narodzenia Pana mówi w życzeniach skierowanych do zboru i wszystkich słuchających „W poszukiwaniu Słowa” ks. Piotr Gaś z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Św. Trójcy w Warszawie

Błogosławionych Świąt!