Archiwum kategorii: Podcasty

Poranek ze Słowem na 27 października 2020

Doprawdy, wiem, że tak jest. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. Hi 9,2-3

Rzekł do Jezusa uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego; i że jego miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Mk 12,32-34

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 25 października 2020 r.

„Bóg chce być przyjacielem i jest przyjacielem dla każdego człowieka, także dla tego, który nie przyjmuje Jego Słowa, który odrzuca Jego Słowo.  – mówił dziś, w czasie nabożeństwa konfirmacyjnego, ks. Piotr Gaś. 

Tekst kazalny: Mk 2, 23-28

Całość nabożeństwa do obejrzenia w formie wideo, na platformie You Tube, na kanale Luteranie w Warszawie.

Chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze. Iz 55,3

Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego. Hbr 13,20-21