Archiwum kategorii: Podcasty

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021, rozważanie z 28 stycznia 2021

„[…] Jedność w pojednanej różnorodności to dobra formuła, mocno osadzona i zakorzeniona w całym poselstwie, jakim jest Zakon i Ewangelia, bo to zdanie przypomina nam, że jesteśmy jeszcze różnorodnością, nie różnorodnością wzbogacającą się nawzajem, ale jesteśmy czasem różnorodnością daleką od siebie”.

W kończącym się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 ks Piotr Gaś wygłosił dziś (28 stycznia 2021 r.) kazanie w katolickim kościele św. Marcina w Warszawie.

Całość rozważania – w naszym podcaście.

Trzecia niedziela po Epifanii, rozważanie z niedzieli, 24 stycznia 2021

„Musimy uważać, Siostry i Bracia, z tekstami biblijnymi, ale warto sobie uświadomić, że one mają swój kontekst, ważny kontekst, niezwykle ważny kontekst” – przypomniał na początku rozważania tekstu karalnego z Księgi Rut, z rozdziału 1, wiersze 1-19a ks.Piotr Gaś. 

Jak dalej ks. Gaś poprowadził rozważanie? Zachęcamy do wysłuchania całości. 

Poranek ze Słowem na 23 stycznia 2021

Bóg mówi: Będę się radował z nich, i dobrze im czynił.

Jr 32,41

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.

Łk 19,10

Wyszedłem szukać Ciebie o świcie i w trwodze, nie znajdując, myślałem, żem szedł drogą kłamną; i spotkałem Cię, kiedym odwrócił się w drodze, bowiem przez całe życie krok w krok szedłeś za mną.

Leopold Staff †1953