Archiwum kategorii: Podcasty

Poranek ze Słowem na 16 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Niech nie znajdzie się u ciebie (…) ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej (…) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni.

5 Mż 18,10.12

Owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie.

Ef 5,9-11

Poranek ze Słowem na 12 kwietnia – diakon Małgorzata Gaś

Jeruzalem będzie mi radością, chwałą i ozdobą u wszystkich narodów ziemi. A gdy one usłyszą o wszelkim dobru, które im wyświadczam, ulękną się i zadrżą z powodu wszelkiego dobra i wszelkiego dobrobytu, które Ja im przygotowuję.

Jr 33,9

Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego.

Łk 2,29-32

Pierwsza niedziela po Wielkanocy, Quasimodogeniti, 11 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: J 21, 1-14 

„Szymon Piotr skorygował swoje wyobrażenia o sobie samym. Jak ma łowić ludzi, jak ma przekonywać, jak ma wzywać, jak ma prowadzić, skoro sam zawiódł, upadł? Tak wiele obiecywał i niewiele z tego pozostało […] Był oporny, był hardy. Co pozostało? Wrócić do swej pracy” – przypominał ks. Piotr słowa z Ewangelii Jana.