Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Rozważanie z nabożeństwa w Dniu Pokuty i Modlitwy, środa 17 lutego 2021

Tekst kazalny: Ps 51, 1-14 (15-21) 

„[…] wszystko, co się dzieje między Bogiem a Tobą, między Bogiem a mną ma być otoczone niejako niezwykłą intymnością, a nawet swego rodzaju tajemnicą. Natomiast owoce tego, co przeżywamy z Bogiem, rezultat tych chwil przeżywanych z Panem ma być dopiero widoczny, dostrzegany. Ma być potwierdzeniem tego, że nie zmarnowaliśmy czasu”. 

Ks. Piotr Gaś

Poranek ze Słowem na 16 lutego 2021

[Niech poznają] wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego.

1 Krl 8,60

Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje.

Obj 15,4

Poranek ze Słowem na 15 lutego 2021

Rzekli synowie izraelscy do Pana: Zgrzeszyliśmy; uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj!

Sdz 10,15

Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.

Łk 15,7

Poranek ze Słowem na 11 lutego 2021

Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce?

Mi 7,18

Bóg, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?

Rz 8,32