Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

W poszukiwaniu Słowa, 31 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

„W swojej refleksji i w swoim byciu w tym świecie zapędzamy się czasem i – nie widząc własnego siania chwastów – próbujemy przedwcześnie czynić żniwo.

Sądzić, rozsądzać, wyrywać.

Nie zawsze będąc w tym wierni duchowi Bożemu. Potrzebujemy takiego przywołania nas do porządku, do czujności, do Bożej wrażliwości i przypomnienia, że nie tyle chodzi o to byśmy byli panami, władcami, co wiernymi sługami Pana Wszechświata, Pana Żniwa, i cierpliwie czekali na ten moment, gdy sam Bóg oddzieli to, co dobre od złego” – mówił w ostatnim nabożeństwie w 2019 roku ks. Piotr Gaś, rozważając fragment z Ewangelii Mateusza.

Wszystkie teksty liturgiczne i kazalne: Kz 3,1-15; Mt 13,24-30; Hbr 13,8-9b

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 29 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 29 grudnia 2019

„Skończył się czas przemądrzałego gadania o Bogu i przemądrzałego wyjaśniania Bożych dróg. Hiob ma świadomość, że choć wolno mu pytać, to on, Hiob, potrzebuje Bożego pouczenia, a nie odwrotnie.
Bóg nie potrzebuje doradztwa człowieka, pouczania człowieka, Bóg nie potrzebuje nawet naszej obrony, kiedy świat spiera się z Bogiem i oskarża Boga” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu opartym na czytaniu starotestamentowym z Księgi Hioba.

Teksty liturgiczne i kazalne: 1 J 1,1-4; Łk 2,(22-24)25-38(39.40); Hi 42,1-6

Całe nabożeństwo do zobaczenia pod tym linkiem.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce na małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

W poszukiwaniu Słowa, święto Narodzenia Pańskiego 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 25 grudnia 2019

„[…] Mamy dorastać nie do jakiegoś naszego wyobrażenia, co ma być światłością i dobrem, ale mamy dorastać do tej miary dobra i światła, które jest nam dane w Chrystusie. Bóg przyjął nas jako swoją własność i Bóg chce byśmy żyli jako jego dzieci w tym świecie […]”. 

Rozważanie Słowa Bożego na pierwszy dzień Świąt Narodzenia Pańskiego, oparte na Liście do Tytusa, 3 rozdział, wersy 4-7,  prowadzi ks. Piotr Gaś. 

Całość nabożeństwa w naszym serwisie na YouTube.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce na małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

https://www.linde.waw.pl/


W poszukiwaniu Słowa, wigilia Bożego Narodzenia 2019

W poszukiwaniu Słowa, wigilia Bożego Narodzenia 2019

„[…] Świątynia zaistniała, ale wiemy z historii, że znowu została zburzona. I wydaje się, że to, co miało być ocaleniem i stawało się nadzieją, także w czasach Jezusa, legło gdzieś w gruzach. Izrael znowu przestał istnieć, został rozproszony.
Czy proroctwo Pana spełnia się zatem?
Czy warto polegać na proroctwie Pana?
Czy Bóg zawiódł znowu?
Czy Bóg bawi się naszymi drogami i losami?
Czy Bóg faktycznie wyrywa, ocala, ratuje?”

O tym jak i czy sprawdzają się słowa proroków mówi ks. Piotr Gaś w swoim rozważaniu, w wigilię Bożego Narodzenia. Kazanie oparte jest na słowach z Księgi Ezechiela, z rozdziału 37, wersy od 24.

Nabożeństwo w wersji wideo na naszym kanale YouTube.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce na małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

Zrzutka na rehabilitację Mirka

Koncert dzieci ze szkoły im. S. B. Lindego!

Skoczmy do Betlejem

Dziś chcemy Wam opowiedzieć o niezwykłej inicjatywie.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. S. B. Lindego nagrali fantastyczną płytę z kolędami!

Jednej z nich, „Skoczmy do Betlejem”, możecie posłuchać w tym poście.

Cały dochód ze sprzedaży płyty jest przeznaczony na leczenie dla małego Mirka, synka jednej z nauczycielek ze szkoły na Lindego.

Jak można pomóc Mirkowi? Można za pośrednictwem tej strony: https://zrzutka.pl/crjd4c

A można i poprzez przyjście na koncert, którego organizatorami i bohaterami są dzieci z Lindego, i zakup płyty, którą nagrały rozśpiewane dzieci.

Koncert odbędzie się 17 stycznia o godzinie 17.00 w naszym kościele, przy Pl. Małachowskiego.
Zapraszamy!

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 22 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 22 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

„Apostoł Pański Paweł uczy zbór na nowo rozumienia pewnych pojęć, wartości, które Bóg przed nami otwiera. I robi to w dość specyficzny sposób: ucząc na nowo rozumienia słowa „tak” […] i słowa „nie” – mówi w rozważaniu Listu do Koryntian ks. Piotr Gaś, który pyta swoje zbór: „Znacie to słowo?”

Teksty liturgiczne i kazalne na czwartą niedzielę Adwentu, to: Iz 62,1-5; Łk 1,(26-38)39-56; 2 Kor 1,18-22

W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 22 grudnia 2019, diakon Małgorzata Gaś

„Nawet Mojżesz próbował uchylić się od podjęcia misji wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Sądzę, że tym bardziej godna podziwu jest postawa Marii, która może być dla nas wzorem posłuszeństwa wobec Boga.
Bóg powierza jej wypełnienie ważnego zadania w jego planach wobec ludzkości i Maria od razu się zgadza, bo chce być Bogu posłuszna” – mówiła w rozważaniu Słowa Bożego diakon Małgorzata Gaś.

Teksty liturgiczne i kazalne na czwartą niedzielę Adwentu, to: Iz 62,1-5; Łk 1,(26-38)39-56; 2 Kor 1,18-22

Całe nabożeństwo na naszej stronie w serwisie YouTube.

„Nie lękajcie się!” – życzenia na święta Bożego Narodzenia

Życzenia bożonarodzeniowe, ks. Piotr Gaś

Zapłonęła już czwarta świeca w wieńcu adwentowym. Boże Narodzenie już blisko.

O wolności od lęku, świetle świecy i świetle Narodzenia Pana mówi w życzeniach skierowanych do zboru i wszystkich słuchających „W poszukiwaniu Słowa” ks. Piotr Gaś z kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Kościoła Św. Trójcy w Warszawie

Błogosławionych Świąt!

W poszukiwaniu Słowa, 15 grudnia 2019

„Siostry i bracia, dlaczego uciekacie przed Bogiem?” – pyta, rozważając słowa Ewangelisty Łukasza, ksiądz Piotr Gaś – „Albo dlaczego słuchając, pozostawiacie to, co jest do was kierowane poprzez czytania i wykład Słowa, jako coś, co po prostu tak sobie płynie? Bez reakcji. To, co zapowiadał Jan Chrzciciel i co stało się, choć stało się lokalnie i w tamtym czasie, w swojej mocy i skutkach obejmuje także nasz czas. Bo Ten, który przyszedł, jest Panem poza czasem. I nikt już tego nie zmieni”.

Teksty liturgiczne 3 niedzieli w Adwencie:  Iz 40,1-11; 1 Kor 4,1-5; Łk 3,(1.2)3-14(15-17)18(19.20)

Nabożeństwo na YouTube, do zobaczenia w wersji wideo, pod tym linkiem.

W poszukiwaniu Słowa, kazanie po niemiecku, 8 grudnia 2019, ks. dr Volker Feigle

TŁUMACZENIE KAZANIA ZNAJDĄ PAŃSTWO W TYM LINKU!

W poszukiwaniu Słowa, 8 grudnia 2019, kazanie wygłoszone w języku niemieckim

„Kim on jest, Jezus z Nazaretu? – pyta ks. dr Volker Feigle, z katedry ewangelickiej w Berlinie – Dziwak, głupiec, marzyciel, niektórzy mówią i odwracają się, kręcąc głowami. Uczestnik zamieszek, bluźnierca, buntownik, mówią inni i obmyślają swoje plany. Inni ludzie mówią: „Wspaniały facet, wzór do naśladowania we wszystkich dziedzinach życia, opiekował się biednymi i był na krzyżu. Nic więcej.”

Kim on jest dla nas? Dla Ciebie? Dla mnie?

Co byś powiedział, gdyby ktoś zapytał cię, na czyje przyjście przygotowujecie się wy chrześcijanie w tych tygodniach? Prawdopodobnie walczylibyśmy ze słowami. Przynajmniej ja walczę o słowa, ponieważ nie lubię przychodzić tak szybko ze wszystkimi teologicznymi sloganami. Jąkam się. Błądzę po omacku. 

Może w ten sposób: Jezus to Ten, kto porusza się w Jerozolimie, wyrzeka się swojej mocy, a jednak jest pełen mocy. Mówi o pojednaniu, nie będąc słabym. Daje się dotknąć nędzy poszczególnych ludzi i obiecuje sprawiedliwość dla wszystkich. Mówi do ludzi tak bardzo, że żałują i zaczynają od nowa. Prowokuje władców, kwestionuje pewność i przewraca hierarchie do góry nogami. Udaremnia ich krwawe gry i doprowadza ich do szału. Denerwuje miasto, ponieważ nikt, kto go spotka, nie może pozostać obojętny. Staje się bezbronny, bezsilny i delikatny jak dziecko. On jest tym, który rozdaje zaufanie. Kto chce do nas przyjść i puka do zamkniętych drzwi i serc. Kocha każdą istotę ludzką, w taki sposób, że każdy, kto się otworzy, jest pewien, że śmierć nie może mu zaszkodzić. On jest Żywym, z którym życie może zacząć się od nowa.

Całe nabożeństwo pod tym linkiem.