Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

10 maja 2020, rozważanie z nabożeństwa porannego

„Muzyka wiele mówi o nas, także współcześnie. Odzwierciedla stan naszych myśli, naszych emocji, naszego ducha, wartości, które wyznajemy” – przypominał ks. Piotr Gaś w rozważaniu w czasie nabożeństwa w niedzielę Cantate. 

Tekst kazalny: 2 Krn 5, 2-5 (6-11) 12-14

Całe nabożeństwo, w formie wideo, dostępne na kanale „Luteranie w Warszawie”

Poranek ze Słowem na 6 maja 2020

Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Iz 42,16

Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, (…) nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Łk 1,78-79

Poranek ze Słowem na 5 maja 2020

On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. Hi 9,8-9

Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Kol 1,15-16

Poranek ze Słowem na 4 maja 2020

Ci, których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa! (…) Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego i za jego cuda dla synów ludzkich. Ps 107,3.8

Oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Łk 14,22-23

Niedziela, 3 maja 2020, rozważanie z nabożeństwa porannego

„Nie jesteśmy najważniejsi, choć pięknie stworzeni. Nie jesteśmy najmądrzejsi, choć potrafimy myśleć i dokonywać rzeczy wspaniałych […] i nie jesteśmy wieczni, choć żyjemy” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu w czasie niedzielnego nabożeństwa. 

Tekst kazalny: J 15, 1-8

Całe nabożeństwo na naszym kanale YouTube: Luteranie w Warszawie.