Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Poranek ze Słowem na 28 maja 2020

Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi! Ps 25,16

Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy; zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: Wstań, weź łoże swoje i chodź. J 5,7-8

Poranek ze Słowem na 26 maja 2020

Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Ps 14,2

Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Rz 12,2

Poranek ze Słowem na 23 maja 2020

Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję; a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego. 5 Mż 11,26-28

Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Kol 3,24-25

Poranek ze Słowem na 22 maja 2020

Czy Efraim nie jest Mi najdroższym synem albo rozkosznym dzieckiem? Ilekroć bowiem go karcę, wciąż pamiętam o nim. Dlatego niepokoję się o niego. Na pewno zlituję się nad nim – wyrocznia Pana. Jr 31,20 (BE)

Gdy syn jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję, i pocałował go. Łk 15,20