Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Poranek ze Słowem na 22 lipca 2020

Bóg czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Hi 9,10

Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta; on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Mk 4,26-28

Poranek ze Słowem na 20 lipca 2020

Słuchajcie mnie, wy, ludzie zwątpiałego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości. Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już nie jest daleko. Iz 46,12-13

Objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności. Tt 2,11-12