Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Poranek ze Słowem na 16 czerwca

Czy nie ty sama to sprowadziłaś na siebie? Opuściłaś Pana, swojego Boga, w czasie, gdy On prowadził cię w drodze. Jr 2,17 (BE)

Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. J 8,31

Przepraszamy za nienajlepszą jakość nagrania. Mieliśmy dziś niewielkie kłopoty techniczne.

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa 14 czerwca 2020

„[…] jako dzieci Boże jesteśmy powołani do tego, żeby rozsądzać i rozstrzygać, kto jest fałszywym prorokiem, fałszywym nauczycielem, a kto mówi w duchu Bożym, w duchu Chrystusowym, kto jest wierny Ewangelii ” – mówi ks. Piotr Gaś w dzisiejszym rozważaniu. 

Tekst kazalny: Dz 4, 32-37

Całość nabożeństwa na naszym kanale YouTube.

Poranek ze Słowem na 10 czerwca 2020

Mąka w garnku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. 1 Krl 17,16

Jezus wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, aby kładli przed nimi; i owe dwie ryby rozdzielił między wszystkich. I jedli wszyscy, i nasycili się. Mk 6,41-42