Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Niedziela ze Słowem na 4 października 2020

https://soundcloud.com/wposzukiwaniuslowa/niedziela-ze-slowem-na-4-pazdziernika-2020

„Jakie wzorce, jakie przykłady przekazujemy następnym pokoleniom? Czy nasze dzieci […] uczą się od nas chciwości i zachłanności? Czy uczymy ich takiej postawy w życiu, w którym głosimy, że po nas choćby potop, byle nam było dobrze?” – pytał w dzisiejszym rozważaniu ks. Piotr Gaś.

W poszukiwaniu Słowa na 28 września 2020

Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się. Kz 12,1

Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz! J 1,45-46

Niedziela ze Słowem, rozważanie z wieczornego nabożeństwa w niedzielę, 27 września 2020

Czyńmy to, co odnajdujemy jako słuszne i dobre, mając poznanie Bożych wskazań, Jego przykazań i mając dotychczasowe doświadczenia. Nie bądźmy bezczynni. Bóg już nam wiele dał, byśmy mogli coś uczynić – mówił w rozważaniu w czasie wieczornego nabożeństwa ks. Piotr Gaś.

Tekst kazalny:  2 Tm1, 7-10