Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Poranek ze Słowem na 1 września 2020

Stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jako sztandar ludów. Iz 11,10

Zaraz, kiedy Jezus wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i Ducha nań zstępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Mk 1,10-11

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 30 sierpnia 2020

„Paweł skłóconym duszpasterzom w Koryncie i zborowi, którym się podzielił przypomina, że […] jak długo jest rwały fundament, to zawsze można odbudować wszystko, od początku. Fundamentem jest Chrystus”  – mówił na niedzielnym nabożeństwie ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny:  1 Kor 3, 9-17

Nabożeństwo w formie wideo znajdą Państwo pod tym linkiem:

Poranek ze Słowem na 29 sierpnia 2020

Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. 2 Krn 32,24-25

Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu. Łk 17,15-16