Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Poranek ze Słowem na 17 listopada 2020

Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć. Iz 48,9

Bóg nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. 2 Tm 1,9

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z niedzieli 15 listopada 2020 r.

„Bóg jest Bogiem miłości. […] Bóg chce zbawienia każdego człowieka i daje mu to zbawienie darmo, z Łaski. […] Biada nam, jeśli lekceważymy to wszystko, co Bóg daje. Biada nam, jeśli gardzimy tym darem”. 

Przedstawiamy rozważanie z nabożeństwa z kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie, w przedostatnią niedzielę roku kościelnego 2020. Całość, w postaci wideo, do obejrzenia na naszym kanale You Tube, pod tym linkiem.

Tekst kazalny – Kazanie: Łk 16, 1-8(9)

Prowadzenie ks. Piotr Gaś

Poranek ze Słowem na 14 listopada 2020

Jakże wielkie są dzieła twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli twoje! Ps 92,6

Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen. 1 Tm 6,15-16

Poranek ze Słowem na 13 listopada 2020

Wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd; wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle. Iz 44,3

Piotr powiedział: Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. Dz 2,39