Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Poranek ze Słowem na 27 października 2020

Doprawdy, wiem, że tak jest. Jak mógłby człowiek mieć słuszność w obliczu Boga? Jeśli zechce się z nim spierać, nie znajdzie odpowiedzi ani na jedną rzecz z tysiąca. Hi 9,2-3

Rzekł do Jezusa uczony w Piśmie: Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego; i że jego miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Mk 12,32-34

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 25 października 2020 r.

„Bóg chce być przyjacielem i jest przyjacielem dla każdego człowieka, także dla tego, który nie przyjmuje Jego Słowa, który odrzuca Jego Słowo.  – mówił dziś, w czasie nabożeństwa konfirmacyjnego, ks. Piotr Gaś. 

Tekst kazalny: Mk 2, 23-28

Całość nabożeństwa do obejrzenia w formie wideo, na platformie You Tube, na kanale Luteranie w Warszawie.

Chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze. Iz 55,3

Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego. Hbr 13,20-21

Morgens mit der Bibel 23.10.2020

Jes 55,3: Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen.

Hebr 13,20-21: Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der macht euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Wille und schaffe in uns, was ihm gefällt

Poranek ze Słowem na 21 października 2020

Oto dotknął Eliasza anioł i rzekł do niego: Wstań, posil się! Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku czterdzieści dni i czterdzieści nocy aż do góry Bożej Choreb. 1 Krl 19,5.8

Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. 2 Kor 4,7

Poranek ze Słowem na 20 października 2020

W czasie pomyślnym zażywaj szczęścia, a gdy nadejdzie czas niedoli, pomyśl, że Bóg sprawia zarówno jedno, jak i drugie, i to w ten sposób, że człowiek nie wie, co wydarzy się potem. Kz 7,14 (BE)

Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Rz 8,28