Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Poranek ze Słowem na 15 grudnia 2020

Salomon modlił się: Dotrzymałeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego, co mu obiecałeś; swoimi ustami obiecałeś, a w swojej mocy spełniłeś, jak to jest dzisiaj.

1 Krl 8,24

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia, i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego.

Łk 1,68-69

Trzecia niedziela w Adwencie, rozważanie z nabożeństwa z 13 grudnia 2020

„Bóg niezłośliwie i nie ze złą wolą strąca człowieka z  piedestału, który sobie budujemy czasem. Bóg pomaga nam zrozumieć, że nasze miejsce jest przy nim. […] Bóg jest łaskawy wobec każdej i każdego z nas” – mówił w rozważaniu w Trzecią niedzielę w Adwencie ksiądz Piotr Gaś.

Tekst kazalny: Łk 1, 67-79