Archiwum autora: Parafia Świętej Trójcy

Poranek ze Słowem na 29 grudnia 2020

Dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach.

Ml 3,20

Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.

J 1,11-12

Poranek ze Słowem na 28 grudnia 2020

Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem.

Iz 50,4

Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza.

2 Kor 1,3-4

Pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim, 27 grudnia 2020.

„Niezwykły obraz: doświadczony Symeon, człowiek, który ma niemal całe życie za sobą […] trzyma maleńkie, bezradne dziecko na rękach i o tym dziecku mówi: to jest Zbawienie Izraela […]. Przez to dziecko Jahwe odsłania swoją dobroć, swoją miłość do nas i swoją moc” – mówił dziś ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. 

Tekst kazalny: Ewangelia Łukasza 2, 25-38 

Drugi Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego. Rozważanie z 26 grudnia 2020

„W Chrystusie zaświecił nowy wiek, wiek Boży. Chrystus narodzony w Betlejem dał światu nowy początek […] Jezus nie był fragmentem prawdy Bożej, lecz całą prawdą. W Nim Bóg objawił się w całej swej pełni”  – mówiła diakon Małgorzata Gaś w czasie nabożeństwa w Drugi Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego 2020. 

Kazanie: Hbr 1, 1-4(5-14)

Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego 2020

„Siostry i Bracia, nasze życie przypomina o upadku, nasze dokonania […] przypominają, jak daleko odeszliśmy od Pana. Ale to co Bóg czyni, do czego Bóg nas zaprasza, droga, którą On proponuje, pokazuje jak wiele może się zmienić i zmienia, jeśli żyjemy według […] Bożego Ducha” – mówił ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w Wigilię Narodzenia Pańskiego 2020. 

Tekst kazalny: Księga Izajasza 12, 1 – 10