4 kwietnia 2020, Poranek ze Słowem

Dlaczego mają mówić narody: Gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.
Ps 115,2-3

To bowiem, co w Bogu niewidzialne, Jego wieczna moc i boskość, są od stworzenia świata widoczne w dziełach.
Rz 1,20 (BE)