3 kwietnia 2020, Poranek ze Słowem

Błogosławiony lud, który umie się radować i chodzi w światłości oblicza twego, Panie. Ps 89,16

Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Ef 5,8-9