Miesięczne archiwum: Kwiecień 2021

Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: Mt 26, 17-30 

„Nowy Testament to Pascha wyjątkowa. To przejście do śmierci do życia, to przejście od ciemności do światłości, to przejście od Mojżesza do Jezusa, to przejście od żydowskiej Paschy do Wieczerzy naszego Pana, Wieczerzy Pańskiej” – mówił ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021.