Miesięczne archiwum: Kwiecień 2021

Poranek ze Słowem na 8 kwietnia 2021 – diakon Małgorzata Gaś

Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi.

1 Mż 3,9-10

Nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.

Hbr 4,13

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 4 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: 2 Mż 14, 8-14.19-23.28-30a; 15, 20-21 

„[…] Bóg jest naszą przednią strażą, Bóg jest naszą tylną strażą. Bóg nie tylko prowadzi nas ku przyszłości, Bóg także pozwala czasem na to, byśmy z jego Łaski, z jego dobroci, mogli odciąć to, co za nami i rozpocząć od nowa, rozpocząć budowanie w wolności, w pokoju […]” – mówił ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: Iz 52, 13 – 15; 53, 1 – 12 

„[…] Wtedy niektórym wydawało się, że świat się zatrzymał. Byli w iluzji. Świat się nie zatrzymał, żył swoimi sprawami. Dziś, w Wielki Piątek, świat tez się nie zatrzymuje, idzie swoją drogą. Ale to nie zmienia faktu, że to, co się stało tam, na Golgocie, dotyczy świata, […] całego świata” – przypomniał w czasie nabożeństwa wielkopiątkowego ks. Piotr Gaś.