Miesięczne archiwum: Kwiecień 2021

Poranek ze Słowem na 12 kwietnia – diakon Małgorzata Gaś

Jeruzalem będzie mi radością, chwałą i ozdobą u wszystkich narodów ziemi. A gdy one usłyszą o wszelkim dobru, które im wyświadczam, ulękną się i zadrżą z powodu wszelkiego dobra i wszelkiego dobrobytu, które Ja im przygotowuję.

Jr 33,9

Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów: Światłość, która oświeci pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego.

Łk 2,29-32

Pierwsza niedziela po Wielkanocy, Quasimodogeniti, 11 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: J 21, 1-14 

„Szymon Piotr skorygował swoje wyobrażenia o sobie samym. Jak ma łowić ludzi, jak ma przekonywać, jak ma wzywać, jak ma prowadzić, skoro sam zawiódł, upadł? Tak wiele obiecywał i niewiele z tego pozostało […] Był oporny, był hardy. Co pozostało? Wrócić do swej pracy” – przypominał ks. Piotr słowa z Ewangelii Jana. 

Poranek ze Słowem na 8 kwietnia 2021 – diakon Małgorzata Gaś

Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi.

1 Mż 3,9-10

Nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.

Hbr 4,13