Miesięczne archiwum: Marzec 2021

Poranek ze Słowem na 4 marca 2021

Ja wiem, jakie myśli mam o was – mówi Pan – myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.

Jr 29,11

Upodobał sobie Bóg, żeby w Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego.

Kol 1,19-20

Poranek ze Słowem na 3 marca 2021

Rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam.

1 Mż 2,18

Gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój! Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja! I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie.

J 19,26-27