Miesięczne archiwum: Marzec 2021

Rozważanie z nabożeństwa pasyjnego, piątek, 12 marca 2021

Tekst kazalny: Ewangelia Łukasza 22, 39-46

„Dzisiaj wyobrażamy sobie uczniów śpiących w ogrodzie Getsemani. Jest w nas pokusa, by ich mocno skrytykować. Ale zechciejmy sobie zadać pytanie, czy i mnie Jezus nie musi obudzić ze snu, bo nie dostrzegam tego, co naprawdę ważne? […] Bo nie zajmuję się tym, co najważniejsze?” – pytała diakon Małgorzata Gaś. 

Rozważanie z nabożeństwa w Trzecią Niedzielę Pasyjną, niedzielę Oculi, 7 marca 2021

Tekst kazalny: Ef 5, 1-2.8-9 

„[…] to pytanie Boże „co tutaj robisz?” nie jest wypominaniem […].  Jest postawione, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcemy dalej uczyć ze swoim życiem? Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam na to, że oglądanie się za siebie może być czasem pomocne, by zrozumieć to, dlaczego jesteśmy tu i teraz, ale ono nie jest rozstrzygające dla naszego dziś i jutro” – przypomina ks. Piotr Gaś