Miesięczne archiwum: Luty 2021

Rozważanie z nabożeństwa w niedzielę Invocavit, w pierwszą niedzielę pasyjną, 21 lutego 2021 roku.

Tekst kazalny: J 13, 21-30

„[…] jeśli nawet poprzez swoją historię jako członkowie kościoła jesteśmy obciążeniem dla Boga i wspólnoty, to Bóg się nie odwraca od człowieka. […] Co nie oznacza, że Bóg toleruje zło. Co nie oznacza, że Bóg nie odrzuca zła. Odrzuca zło, ale nie odrzuca tego, który zbłądził i popełnił grzech”. 

Ks. Piotr Gaś

Rozważanie z nabożeństwa w Dniu Pokuty i Modlitwy, środa 17 lutego 2021

Tekst kazalny: Ps 51, 1-14 (15-21) 

„[…] wszystko, co się dzieje między Bogiem a Tobą, między Bogiem a mną ma być otoczone niejako niezwykłą intymnością, a nawet swego rodzaju tajemnicą. Natomiast owoce tego, co przeżywamy z Bogiem, rezultat tych chwil przeżywanych z Panem ma być dopiero widoczny, dostrzegany. Ma być potwierdzeniem tego, że nie zmarnowaliśmy czasu”. 

Ks. Piotr Gaś

Poranek ze Słowem na 16 lutego 2021

[Niech poznają] wszystkie ludy ziemi, że Pan jest Bogiem i nie ma innego.

1 Krl 8,60

Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy twoje.

Obj 15,4

Poranek ze Słowem na 15 lutego 2021

Rzekli synowie izraelscy do Pana: Zgrzeszyliśmy; uczyń z nami to, co ci się dobrym wydaje, tylko wyrwij nas dzisiaj!

Sdz 10,15

Większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania.

Łk 15,7