Miesięczne archiwum: Styczeń 2021

Morgens mit der Bibel 16.01.2021

Ps 121,5-6:
Der HERR behütet dich; der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts.

Joh 17,15:
Jesus betet: Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.

Poranek ze Słowem na 14 stycznia 2021

Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy mu radośnie w pieniach, gdyż wielkim Bogiem jest Pan.

Ps 95,2-3

Król królów, Pan panów, jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna.

1 Tm 6,15-16

Poranek ze Słowem na 13 stycznia 2021

Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? (…) – mówi Pan Zastępów.

Ml 1,6

Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego: Synu, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Nie chcę. Ale potem okazał skruchę i poszedł.

Mt 21,28-29 (BE)

Poranek ze Słowem na 12 stycznia 2021

Sam zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą płodne i liczne.

Jr 23,3

Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie?

Łk 15,4

Morgens mit der Bibel 12.01.2021

Jer 23,3
Ich will die Übriggebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren.

Lk 15,4
Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eines von ihnen verliert, nicht 99 in der Wüste lässt und geht dem verlorenen nach, bis er es findet.

Poranek ze Słowem na 9 stycznia 2021

Panie! Ty będziesz miał słuszność, choćbym wszczął z tobą spór, a jednak chciałbym z tobą porozmawiać o sprawiedliwości.

Jr 12,1

Gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał.

Mt 20,10-12