Miesięczne archiwum: Listopad 2020

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z niedzieli 22 listopada 2020

„To, co Bóg powierzył, nie może być zmarnowane. I każda i każdy z nas […] jak długo żyjemy, stosownie do sił i możliwości, mamy służyć, mamy pracować” – mówił dziś w czasie nabożeństwa ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny – Obj 21,1-7

Całość nabożeństwa – w formie wideo – na naszym kanale w serwisie YouTube.

Morgens mit der Bibel 20.11.2020

Dan 2,21: Er ändert Zeit und Stunde; er setzt Könige ab und setzt Könige ein. 

Der neutestamentliche Text dazu steht in der Johannesoffenbarung, Kapitel 15, die Verse 3-4.

Offb 15,3-4:Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott! Gerecht und wahrhaftig sind deine Werke du König der Völker. Wer sollte dich, Herr nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen?

Poranek ze Słowem na 17 listopada 2020

Przez wzgląd na moje imię powstrzymywałem swój gniew i przez wzgląd na moją cześć oszczędzałem cię, aby cię nie zniszczyć. Iz 48,9

Bóg nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. 2 Tm 1,9

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z niedzieli 15 listopada 2020 r.

„Bóg jest Bogiem miłości. […] Bóg chce zbawienia każdego człowieka i daje mu to zbawienie darmo, z Łaski. […] Biada nam, jeśli lekceważymy to wszystko, co Bóg daje. Biada nam, jeśli gardzimy tym darem”. 

Przedstawiamy rozważanie z nabożeństwa z kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie, w przedostatnią niedzielę roku kościelnego 2020. Całość, w postaci wideo, do obejrzenia na naszym kanale You Tube, pod tym linkiem.

Tekst kazalny – Kazanie: Łk 16, 1-8(9)

Prowadzenie ks. Piotr Gaś