Miesięczne archiwum: Listopad 2020

Niedziela ze Słowem, rozważania z nabożeństwa z niedzieli 29 listopada 2020

„Pokój, który On przynosi, polega na odrzuceniu wszelkiego oręża. Polega na odrzuceniu wszelkiej przemocy. Jego pokój osadzony jest na służbie, na wychodzeniu do drugiego człowieka, na wychodzeniu do całego stworzenia”. – przypominał dziś w czasie nabożeństwa ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny – Za 9, 9-10 

Całość nabożeństwa na naszym kanale YouTube.

Słowo na 25 listopada 2020

Piją wino z czasz ofiarnych i namaszczają się najlepszymi olejkami, lecz nie boleją nad zgubą Józefa. Am 6,6

Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. 1 Tm 6,17-19

Morgens mit der Bibel 25.11.2020

Ihr trinkt den Wein kübelweise und verwendet die kostbarsten Parfüme; aber dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt. 
Amos 6,6 
 
Den Reichen in der gegenwärtigen Welt aber gebiete, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den flüchtigen Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles in reichem Maße zukommen und es uns genießen lässt. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein und ihren Sinn auf das Gemeinwohl richten. So verschaffen sie sich eine gute Grundlage für die Zukunft, die dazu dient, das wahre Leben zu gewinnen. 
1.Timotheus 6,17-19