Miesięczne archiwum: Październik 2020

Poranek ze Słowem na 6 października 2020

Nie zakryję przed nimi mojego oblicza, ponieważ wylałem mojego ducha na dom izraelski – mówi Wszechmocny Pan. Ez 39,29

Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 1 Kor 12,4-7

Niedziela ze Słowem na 4 października 2020

https://soundcloud.com/wposzukiwaniuslowa/niedziela-ze-slowem-na-4-pazdziernika-2020

„Jakie wzorce, jakie przykłady przekazujemy następnym pokoleniom? Czy nasze dzieci […] uczą się od nas chciwości i zachłanności? Czy uczymy ich takiej postawy w życiu, w którym głosimy, że po nas choćby potop, byle nam było dobrze?” – pytał w dzisiejszym rozważaniu ks. Piotr Gaś.