Miesięczne archiwum: Wrzesień 2020

W poszukiwaniu Słowa na 28 września 2020

Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz: Nie podobają mi się. Kz 12,1

Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: Znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy: Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: Pójdź i zobacz! J 1,45-46

Niedziela ze Słowem, rozważanie z wieczornego nabożeństwa w niedzielę, 27 września 2020

Czyńmy to, co odnajdujemy jako słuszne i dobre, mając poznanie Bożych wskazań, Jego przykazań i mając dotychczasowe doświadczenia. Nie bądźmy bezczynni. Bóg już nam wiele dał, byśmy mogli coś uczynić – mówił w rozważaniu w czasie wieczornego nabożeństwa ks. Piotr Gaś.

Tekst kazalny:  2 Tm1, 7-10

Poranek ze Słowem na 24 września 2020

Od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku; zarówno prorok jak i kapłan – wszyscy popełniają oszustwo. I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! – choć nie ma pokoju. Jr 6,13-14

Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig ani winogron z głogu. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro. Łk 6,44-45