Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

Poranek ze Słowem na 8 sierpnia 2020

Oczy moje zawsze patrzą na Pana, bo On wyswobadza z sieci nogi moje. Ps 25,15

Paweł napisał: Módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych; albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. 2 Tes 2,1-3

2 Tes 2,1-3

Morgens mit der Bibel 4.08.2020

Ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Ps 26,12


Wie ist es nun, Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm, er hat eine Lehre, er hat eine Offenbarung, er hat eine Zungenrede, er hat eine Auslegung. Lasst es alles geschehen zur Erbauung. 1Kor 14,26

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 2 sierpnia 2020

„ Zamiast poznać fakty, wykonać trud poznania różnych interpretacji, wsłuchać się w głos zainteresowanego, w jego świadectwo – znamy wyrok od samego początku –  ks. Łukasz Ostruszka przypominał, jak współczesne są słowa Ewangelii i jak rezonują i w dzisiejszym świecie. 

Tekst kazalny:  J 9,1-7

Całość nabożeństwa w serwisie You Tube.