Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 16 sierpnia 2020

„Dlaczego […] tak bardzo i tak często chcemy oceniać innych? Stwierdzać, że ktoś jest dalej albo bliżej Boga? Dlaczego ulegamy tej strasznej pokusie, żeby zamiast napominać siebie w pokorze i cierpliwości […] i wykluczamy, potępiamy innych?”- pytał dziś ks. Łukasz Ostruszka 

Tekst kazalny: Rz 11, 25-32

Całe nabożeństwo w formie wideo na YouTubie.

Poranek ze Słowem na 14 sierpnia 2020

Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Ps 73,25

Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego. J 6,67-69

Morgens mit der Bibel 14.08.2020

Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ps 73,25

Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes. Joh 6,67-69

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 9 września 2020

„Bóg ma swój plan działania i patrzy na nas jak na swoje narzędzia, bez oceniania ludzkimi kategoriami. […] Tradycja, uwarunkowania, które są nie do przeskoczenia, bariery, które zbudowaliśmy, cementujemy, tak jakby to od nich zależała nasza wiara, nasze relacje z Bogiem. Tak zawsze było, a więc inaczej być nie może. Czasami jest nam to na rękę – mówił ks. Łukasz Ostruszka 

Tekst kazalny:   Jr 1,4-10

Całość nabożeństwa znajdziecie na serwisie YouTube, pod tym linkiem.