Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

Niedziela ze Słowem, rozważanie z nabożeństwa z 30 sierpnia 2020

„Paweł skłóconym duszpasterzom w Koryncie i zborowi, którym się podzielił przypomina, że […] jak długo jest rwały fundament, to zawsze można odbudować wszystko, od początku. Fundamentem jest Chrystus”  – mówił na niedzielnym nabożeństwie ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny:  1 Kor 3, 9-17

Nabożeństwo w formie wideo znajdą Państwo pod tym linkiem:

Poranek ze Słowem na 29 sierpnia 2020

Hiskiasz śmiertelnie zachorował. I modlił się do Pana, który go wysłuchał i dał mu cudowny znak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. 2 Krn 32,24-25

Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu. Łk 17,15-16

Poranek ze Słowem na 26 sierpnia 2020

Obciążyłeś mnie swoimi grzechami, utrudziłeś mnie swoimi przewinieniami. Ja, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę. Iz 43,24-25

Was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć. Kol 1,21-22

Poranek ze Słowem na 24 sierpnia 2020

Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. Ps 23,5

Gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: Na cóż ta strata olejku? Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją; czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Mk 14,3-4.6