Miesięczne archiwum: Maj 2020

Poranek ze Słowem na 5 maja 2020

On sam rozpościera niebiosa i kroczy po falach morskich. On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Gwiazdozbiór Południa. Hi 9,8-9

Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Kol 1,15-16

Poranek ze Słowem na 4 maja 2020

Ci, których zebrał z ziem, ze wschodu i zachodu, z północy i południa! (…) Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego i za jego cuda dla synów ludzkich. Ps 107,3.8

Oznajmił sługa: Panie, tak się stało, jak rozkazałeś, i jeszcze jest miejsce. Wtedy rzekł pan do sługi: Wyjdź na drogi i między opłotki i przymuszaj, by weszli, i niech będzie zapełniony dom mój. Łk 14,22-23

Niedziela, 3 maja 2020, rozważanie z nabożeństwa porannego

„Nie jesteśmy najważniejsi, choć pięknie stworzeni. Nie jesteśmy najmądrzejsi, choć potrafimy myśleć i dokonywać rzeczy wspaniałych […] i nie jesteśmy wieczni, choć żyjemy” – mówił ks. Piotr Gaś w rozważaniu w czasie niedzielnego nabożeństwa. 

Tekst kazalny: J 15, 1-8

Całe nabożeństwo na naszym kanale YouTube: Luteranie w Warszawie.

W poszukiwaniu Słowa

Czy ręka Pana jest za krótka? 4 Mż 11,23

Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną; nie pracują ani przędą. A powiadam wam: Nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. (…) Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo: Czym się będziemy przyodziewać? Mt 6,28-29.31